_1_~1เครื่องปรุงน้ำพริก พริกบางช้างแกะเม็ดคั่วป่น (ถ้าพริกเม็ดใหญ่ 10-15 เม็ด หั่นฝอยคั่วกรอบ)  15-20 เม็ด ลูกผักชีคั่วป่น                                           2 ช้อนโต๊ะ ยี่หร่าคั่วป่น                                             2 ...